Gezondheid

Veel mensen hebben last van een hoge bloeddruk

posted by Mitchell 15/10/2016

De afgelopen 40 jaar is het aantal mensen met een te hoge bloeddruk meer dan verdubbeld, zo luid de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van het Imperial College London.

Vanaf 1975 tot en met 2015 werd de bloeddruk grondig bestudeerd, hierbij werden bloeddrukmetingen van meer dan 20 miljoen mensen geanalyseerd. Dit is beduidend lager dan het aantal mensen wat leid onder te hoge bloeddruk, dit aantal ligt wereldwijd ongeveer op 1,13 miljard.

Voor welvarende landen is er echter een andere trend waarneembaar, hier is duidelijk een afname waar te nemen. Terwijl ontwikkelende en gemiddeld welvarende landen juist een flinke toename kennen. Met name in Azië en Afrika is het bloeddrukniveau problematisch. Het is niet duidelijk wat precies de oorzaak van deze ontwikkeling is, maar voor nu kan men dus zeggen dat er een samenhang ligt tussen de ontwikkeling van de welvaart en het niveau van de bloeddruk. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de mensen in rijkere landen een betere gezondheidszorg kennen, waardoor hoge bloeddruk symptomen snel gevonden kunnen worden. Een ander dicht de eer toe aan de strijd tegen obesitas in rijkere landen. Ook de voeding in de jeugd kan een mogelijke oorzaak zijn van dit fenomeen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat mannen vaker lijden onder een hoge bloeddruk dan vrouwen. Meer dan de helft van de mensen die leiden aan een te hoge bloeddruk kan men terug vinden in Azië. Verder toont het onderzoek aan dat het toenemende aantal mensen met een hoge bloeddruk te verklaren is doordat de wereldbevolking vergrijst.

Het onderzoek bied volgens de onderzoekers hoop voor de toekomst. ‘Er is veel waardevolle informatie gevonden om dit groeiende probleem in de toekomst te bestrijden’. Met name het grote gebruik van zout in voedsel moet beperkt worden en men moet meer fruit en groente eten.

Meer lezen

Leave a Comment